Este módulo dividese esencialmente en catro partes:

  • Riscos laborais
  • Dereito laboral
  • Equipos de traballo
  • Búsqueda de emprego