Punto de encontro do alumnado do módulo de Planificación da realización de cine e vídeo - Grupo O-