Contidos e actividades relativos á programación do módulo de Posprodución de son.