No módulo de EIE levaremos a cabo a creación dun proxeto de empresa, para ó terminar o ciclo, se optamos por traballar pola nosa conta, nos sirva de base e punto de partida para levala a cabo