Curso de seguemento da posprodución cinematográfica e audiovisual.