ORGANIZAR A PRODUCIÓN DE PROXECTOS CINEMATOGRÁFICOS E DE OBRAS AUDIOVISUAIS
  • Deseño do plan de traballo.
  • Elaboración de orzamentos.

XESTIONAR OS RECURSOS DE PRODUCIÓN DE PROXECTOS CINEMATOGRÁFICOS E DE OBRAS AUDIOVISUAIS
  • Xestión de recursos humanos.
  • Xestión de recursos económicos.

Cámara, Película, Vintage, Cámara De Cine, Antigua