Este módulo de EIE consiste principalmente na elaboración dun proxecto empresarial completo.