Curso de seguemento da posprodución cinematográfica e audiovisual.

Neste breve módulo de oito horas, veremos as situacións na que é imprescindible tomar unha actitude activa para o logro da igualdade de xénero, non só neste sector, senón como valor social.

Este curso consta de dez horas, nas que veremos como o audiovisual afecta a o medioambiente, coo pode axedar a sensibilización e como está a igualdade de xénero no sector.

Ademías veremos como levar a cabo a busqueda de emprego.

Profesor: Carlos Oro Claro.

Programa, contidos, actividades e avaliación.


CN: UC0705_3 MF0705_3 Supervisión UF0363.- Control Normativa. Francisco Negreira.

PE: UC005_3 MF0705_3 Supervisión UF0364.- Promoción e explotación. Francisco Negreira.

ORGANIZAR A PRODUCIÓN DE PROXECTOS CINEMATOGRÁFICOS E DE OBRAS AUDIOVISUAIS
  • Deseño do plan de traballo.
  • Elaboración de orzamentos.

XESTIONAR OS RECURSOS DE PRODUCIÓN DE PROXECTOS CINEMATOGRÁFICOS E DE OBRAS AUDIOVISUAIS
  • Xestión de recursos humanos.
  • Xestión de recursos económicos.

Cámara, Película, Vintage, Cámara De Cine, Antigua