• 26 setembro: Proposta do proxecto.
  • 17 outubro: Entrega de guión e ficha técnica da obra, con sinopse curta.
  • 31 outubro: Desagregacións. Listaxe persoal (equipo técnico e artístico), listaxes xerais de material técnico.
  • 7 novembro: Plan de traballo e calendario da produción. Orzamento
  • 21 novembro: Plan de financiamento. Plan de promoción.
  • 28 novembro: Memoria explicativa (lembrar que inclúe motivacións, obxectivos da obra, target, tratamento estético en todos os aspectos e con referentes visuais e temáticos, viabilidade...).
  • 5 decembro: Outros documentos e “restos”.

As datas de avaliación poden ser modificadas, adiantadas ou retrasadas, pero avisarase con suficiente antelación.

  • 12 decembro: ENTREGA FINAL DOSSIER
  • xx decembro: PRESENTACIÓN PROXECTOS