try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Benvida

INSTRUCCIÓNS PRA XESTIÓN DOS REINTEGROS DE BOLSAS E AXUDAS AO ESTUDO CORRESPONDENTES AO CURSO 2019-2020

MOI IMPORTANTE!! PARA TODOS OS ALUMNOS QUE SOLICITÁCHEDES BOLSA AO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ARQUIVO ADXUNTO

CONTACTO PARA DÚBIDAS: UNIDADE DE BECAS PONTEVEDRA  986.80.59.55

dp.pontevedra@edu.xunta.es

Un proxecto europeo con participación do CIFP A Granxa (Ponteareas) recoñecido como ‘historia de éxito’ por Erasmus+

O proxecto europeo Vitea, con participación da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e do CIFP A Granxa (Ponteareas) acaba de ser seleccionado por un panel de expertos como Story Success, segundo comunicou a Dirección Xeral de Educación, Xuventude, Deportes e Cultura da Comisión Europea.

FCT

Atendendo á Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial,  se procede a realizar unha síntese do seu contido relacionado ca flexibilización da FCT.

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2019/2020. Aprazamento do proceso de admisión

 

Ven, 17/04/2020 - 09:56

Queda aprazado o proceso de admisión das probas libres para a obtención dos títulos LOE de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional.

En función da evolución da pandemia causada por Covid-19 publicarase, con antelación suficiente, o calendario de admisión para as probas libres correspondentes ao curso 2019-2020.

Procedemento para as reclamacións das cualificacións finais nos centros

Normas xerais: Despois das aclaracións oportunas co profesor, se procede o alumno (nos casos de maiores de 18 anos) ou seu representante legal, pai/nai (nos casos de menores de 18 anos) poderán solicitar por escrito a revisión da cualificación no prazo de dous días lectivos a partir daquel en que se produciu a súa comunicación.

Debido as circunstancias extraordinarias que nos acompañan, o período de reclamacións serán os días 14 e 15 de abril ás 13 horas. Enviarase o modelo adxunto por correo electrónico ao cifp.granxa@edu.xunta.es

Adxúntase o modelo de solicitude

 

abalarMóbil

O venres 3 de abril publicaranse as notas da 2ª avaliación na aplicación abalarMóbil, para elo será necesario que a teña descargada no seu teléfono móbil. 

 
A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android). 
 
 

“Servizos dixitais educativos”, novo temático no portal espazoAbalar

Sáb, 28/03/2020 - 13:23

Xa está dispoñible un novo apartado no portal espazoAbalar no que se recollen os principais servizos dixitais educativos que están a disposición da comunidade educativa para organizar o seu traballo: páxinas web dos centros en Webs dinámicas, aulas virtuais, app de comunicación abalarMóbil para familias, servizo de comunicación espazoAbalar para profesorado e centros, servizo de videoconferencia, ferramenta de portfolio Agueiro, rede social do profesorado Redeiras, libro dixital E-Dixgal, e Escolas Na Nube.

Ademais, a partir da vindeira semana, iranse incluíndo neste espazo videotitoriais que expliquen de forma sinxela o uso destas ferramentas ao profesorado que o necesite.

O enderezo de “Servizos dixitais educativos” é:

 

Distribuir contido