Omitir categorías de curso
Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Módulo que engloba as materias de lingua castelá, lingua galega, historia, xeografía e inglés.

O presente módulo capacitará aos alumnos para que sexan capaces de preparar unha pequena superficie de terreo para poder implantar material vexetal. Os alumnos deben ser capaces de instalar infraestruturas de abrigo e sistemas de protección para os cultivos que os requiran. Finalmente deben sementar ou transplantar as plantas que se desexe implantar. 

Nesta sección atoparedes orientacións para o traballo en casa e algunhas reflexións para este tempo de aprendizaxe a distancia. A non ser que se vos pida directamente, non hay que entregar tarefas de titoria.

Este curso correspóndese co módulo profesional MP0406 Implantación de cultivos ecolóxicos, de 160 horas de duración, que se imparte no 1º curso do Ciclo Formativo de Grao Medio CMAGA01 Produción Agroecolóxica.

Este curso correspóndese co módulo profesional MP0410 Produción vexetal ecolóxica, de 192 horas de duración, que se imparte no 2º curso do Ciclo Formativo de Grao Medio CMAGA01 Produción Agroecolóxica.

Este curso correspóndese co módulo profesional MP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos, de 160 horas de duración, que se imparte no 1º curso do Ciclo Formativo de Grao Superior CSAGA02 Paisaxismo e medio ruralque se divide en tres Unidades Formativas de menor duración:

  • MP0698_13 Conservación dos elementos vexetais dos xardíns e céspedes deportivos, de 90 horas de duración.
  • MP0698_23 Conservación de elementos non vexetais dos xardíns e céspedes deportivos, de 35 horas de duración.
  • MP0698_33 Traballos en altura nas árbores, de 35 horas de duración.

Información importante de la becas solicitadas este curso académico y la renuncia a la FCT. También se colgará información relativa a las becas del próximo curso

Tanto si eres padre, madre, hermano mayor o simplemente te interesa el tema, te facilitamos recursos para cuidar la convivencia durante este confinaminento. También podrás encontrar consejos y pautas para el estudio y descanso en este momento de aprendizaje a distancia.

Información relativa a la creación del currículum vitae, entrevistas de trabajo, inserción laboral...

Información relacionada con la continuidad de estudios desde la Formación Profesional, ya sea para continuar realizando ciclos medios o superiores así como para acceder a la Universidad. Tambien encontrarás información para la obtención del título de la E.S.O o Bachillerato para personas adultas

Curso tarefa 2 manexo básico aula virtual do centro.

Cursiño en liña sobre AFT.

Se tes problemas de acceso, recupera o teu usuario ou contrasinal coa conta de edu.xunta.gal, tal e como se indica neste minivideo.Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)