Calendario de exámenes finais e presentación de proxectos de educación infantil