PREMIOS EXTRAORDINARIOS FP

 

Convocatoria de premios extraordinarios FP Superior:

Repartirase un premio por familia profesional. O premio consistirá en unha dotación económica de ata 850 euros.

Requisitos dos solicitantes:

-Ter cursados estudios de FP superior durante o curso 2019/2020 nalgún centro da Comunidade autónoma de Galicia (tanto en presencial como a distancia) e ter rematado os estudos no ano 2020.

-Ter obtido unha cualificación final do ciclo igual ou superior a 8,50.

Forma e presentación de solicitudes:Ata o 12 de Maio de 2021 a través de www.edu.xunta.gal/premiosedu/

Toda a información no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-250321-0001_gl.pdf