Oferta FP Dual

 

Código

Ciclo

 

 

 

Ciclos medios

       

ZMTMV03

Electromecánica de maquinaria   Folleto Informativo       Currículo               

 

       
         

Ciclos

superiores

       

ZSFME02

Construcións metálicas    Folleto Informativo    Currículo

ZSMAM01

Deseño e amoblamento    Folleto Informativo  

 Currículo

ZSIMA03

Mecatrónica industrial    Folleto Informativo    Currículo

 

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP