O uso da comunicación considérase algo básico para a convivencia e as veces hasta imprescindible.

Curso que hace referencia al temario y a las actividades del módulo de Tratamiento y Recubrimiento de Superficies.

Preténdese mostrar os matices da xestión de un taller de automoción, así como os métodos de traballo e as ferramentas informáticas mais empregadas nesta xestión.