PROBAS LIBRES

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS.

AUTOMOCIÓN.


Neste módulo preténdese ofrecer unha base sólida en sistemas eléctricos e electrónicos para que o alumno estea preparado para absorver con rapidez os cambios tecnolóxicos que lle tocará vivir o longo da súa vida profesional.

Temario completo sobre a seguridade e a confortabilidade no automóbil.

Contidos e actividades complementarias do módulo de seguridade e confortabilidade no vehículo