Desenvolvemento cognitivo e motor

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Neste  curso tratarase do contexto da intervención educativa d@ educador@ infantil 

Neste módulo tratarase sobre a atención a menores en risco social e a intervención coas familias.