Asterisk é unha implementanción de software libre e código aberto dunha centralita telefónica (PBX).

Obxectivos

1.Desenvolver sistemas de control mediante hardware e software libre.

2.Programar e verificar aplicacións prácticas en Arduino, empregando sensores, actuadores e inferfaces co usuario.

3.Implantar sistemas domóticos sinxelos baseados en Arduino.

Contidos

1.Arquitecturas das distintas placas de Arduino. Conexión de sensores e actuadores analóxicos e dixitais.

2.Programación do Arduino: Entorno de programación. Variables e estruturas de programación fundamentais.

3.Control de posición e velocidade de motores. Shields para Arduino. Manexo de displays LCD alfanuméricos.

4.Estudo de sensores e actuadores útiles en sistemas domóticos. Introdución á domótica co software de control Souliss.