O potencial que na actualidade posúe a internet é moi grande e a tendencia da súa utilización vai cara a conformarse como imprescindible, tanto desde o punto de vista social como cultural e do saber. Polo tanto, desde o punto de vista docente, é necesario preparar ao alumnado para que medre nesta aplicación pola súa presenza diaria na aula aprendendo pola propia metodoloxía docente.

Curso creado para o obradoiro de ABALAR 2010_2011

Espacio para a comunicación e coordinación do grupo de traballo.