Mensaxe de erro

Notice: Undefined offset: 1 en counter_get_browser() (liña 70 de /srv/www/drupal7/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

INFORMACIÓN E ALERTAS COVID-19

Neste apartado iranse publicando tódalas novas relativas ás alertas e información que teñan relación ca emerxencia sanitaria da Covid-19, e que sexan de interese para o CIFP Coroso.

Información e alertas Covid-19

 

10/09/2021 - Medidas organizativas curso 2021-22

Prema na imaxe para acceder ás medidas organizativas ordeadas pola consellería para o curso 2021-22.

Medidas organizatias curso 2021-22

16/11/2020 - Recomendacións sobre a ventilación nas aulas específicas no CIFP Coroso.

Prema nas imaxes para acceder ás recomendacións do equipo COVID sobre ventilación nos CIFP Coroso.

 

Guía de boas prácticas de ventilaciòn.

 

Cartaz de boas prácticas de ventilación.

 

Accións a realizar ao remate da xornada escolar.

6/11/2020 - Recomendacións sobre a ventilación nas aulas

Prema na imaxe para acceder ás recomendacións da consellería sobre ventilación nos centro educativos.

Recomendacións ventilación centros no contexto da COVID-19

2/10/2020 - Plan de adaptación á situación COVID19 no CIFP COROSO.

Prema na imaxe para acceder ao plano de adaptación á situación COVID19.

Descargar a guía resume protocolo COVID-19

Plan de adaptación á situación COVID19.

23/09/2020 - Atención dos servizos do Departamento de Información e Orientación Profesional ao público.

1. Para a atención ao alumnado/familias e a cidadanía que queira realizar consultas a Orientación, empregarase preferentemente o Correo Electrónico cecilialois@edu.xunta.es

2. Tamén se atenderán consultas de Orientación a través do teléfono de luns a venres de 10:00 a 12:00 h no seguinte número : 881 86 68 74

MOI IMPORTANTE

  • Só se permitirá o acceso ao despacho dunha soa persoa e no caso de menores de idade, poderá vir o alumno/a co pai/nai ou titor/a legal.
  • Gardarase en todo momento a distancia de seguridade.
  • Será obrigatorio o acceso con máscara e a desinfección das mans con xel hidroalcólico.

 

21/09/2020 - GUÍAS INFORMATIVAS ALUMNADO E PROFESORADO

Clique nas imaxes ou nos textos correspondentes para descargar en formato .pdf as guías informativas relativas á Covid-19 para o alumnado e o profesorado.

Descargar a guía resume protocolo COVID-19

Guía-resume-protocolo COVID-19 - Versión para o alumnado.

Descargar a guía resume protocolo COVID-19

Guía-resume-protocolo COVID-19 - Versión para o profesorado.

 

CARTACES INFORMATIVOS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Cartaz de medidas xerais para acceder e estar no instituto.

Cartaz de normas para estar nas aulas e talleres.

 

Cartaz de normas para respectar o espazo de illamento nas aulas e talleres.

 

Cartaz de normas para uso axeitado da máscara nas aulas e talleres.

 

Cartaz de normas para lavar correctamente as mans.

 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA Á COVID19 NO CIPF COROSO:

    Guía-resume protocolo COVID-19 (Versión alumnado)
    Guía-resume protocolo COVID-19 (Versión profesorado)
    Plan de adaptación á situación COVID-19 no CIFP Coroso 
    Plan de continxencia CIFP Coroso
      Rexistro de incidencias COVID-19 detectadas durante a xornada escolar no centro (acceso profesorado de garda)
    Rexistro de comuniaccións telefónicas COVID-19 acontecidas fora da xornada escolar (acceso titores, consexería, administración, etc)
  Guía de boas prácticas de ventilaciòn.
  Cartaz de boas prácticas de ventilación.
  Accións a realizar ao remate da xornada escolar.