No módulo de TA traballamos os aspectos relacionados coa competencia profesional de Xestión de chamadas de teleasistencia.