2º C.M. de ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

No módulo de TA traballamos os aspectos relacionados coa competencia profesional de Xestión de chamadas de teleasistencia.