Programacións didácticas versión alumnado, procedementos, solicitudes e tramites