A Comunidade xorda: unha lingua, cultura e identidade propias.

Escriba aquí unha concisa e interesante descrición do curso