Como elaborar actas en fprofe. Guía para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.
Guía para inscribirse na aula virtual do CFR de Vigo.

Aquí pódese obter información sobre a convocatoria do Plan Anual de Formación do Profesorado 2013/14: Proxectos de Formación en Centros Abalar, Grupos de Traballo e Seminarios.

Plan Anual do Profesorado 2013/14. Formación en centros.
Pódese acceder directamente como convidado.