V1701004  Calidade no laboratorio.Tratamento estatístico de datos

V1701012  Validación e explotación de datos

Curso impartido no CFR de Vigo os días 4, 5, 6 e 7 de setembro de 2017.

Relator Ramón Tubio Villanueva

Empresa: Craftium

Con este curso preténdese adquirir coñecementos sobre a actitude, a práctica e a teoría do desenvolvemento da RCP, manexar desfibriladores semiautomáticos e resolver situacións de emerxencia en SVA.