Curso de 75 horas de actualización lingüística en inglés para profesorado participante no programa PIALE 2014

Nesta Aula Virtual atoparemos os materiais da Etapa de AFONDAMENTO ou PROFUNDIZACIÓN NA APRENDIZAXE COOPERATIVA e tamén compartiremos entre todos os materiais que elaboremos nos Gupos de Traballo e Seminarios.

O curso pretende reparar na contorna próxima para axudar ao alumnado de E. Infantil a desvelar os elementos naturais e humanizados e as súas cualidades sensoriais e expresar a súa presenza mediante distintas linguaxes.
O curso pretende otar ao profesorado de recursos , proporcionar información sobre literatura infantil e xuvenil en xeral, e galega en particular, e o coñecemento no referente á competencia literaria e os itinerarios lectores.

Nesta Aula Virtual atoparemos os materiais da Etapa de INTRODUCIÓN DA APRENDIZAXE COOPERATIVA, tamén compartiremos os materiais que vaiamos elaborando e as experiencias da implementación na aula  ó longo do curso 2013-2014.

Nesta Aula Virtual atoparemos os materiais da Etapa de CONSOLIDACIÓN DA APRENDIZAXE COOPERATIVA e tamén compartiremos entre todos os materiais que elaboremos nos Grupos de Traballo e Seminarios.

Nesta aula estarán todos os materiais da Etapa de Xeneralización da Aprendizaxe Cooperativa- Ano 2