Oscar Rodríguez García (TAC para ABP)

Imaxe de Oscar Rodríguez García
Último acceso ao curso
Domingo, 4 de Marzo do 2018, 12:52  (1 ano 195 días)
Papeis
Profesor/a
Perfís de curso
P1801012 As tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento no deseño de actividades integradas , P1801013 As tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento no deseño de actividades integradas, P1801034 Recursos e ferramentas dixitais para a aprendizaxe nas áreas humanísticas e sociais, P1701024 As tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento no deseño de actividades integradas