Que é iso da "escritura expresiva"?

Introducción a esta técnica no blog da autora, Escribientes.es