EXERCICIO DE ORIENTACIÓN VIRTUAL

Preparamos o mapa maestro utilizado para relevos. Nese mapa maestro deseñamos varios percorridos, tamén podemos usar os percorridos utilizados na sesión 2ª. En cada un dos controis haberá ademais do código unha  lámina coa foto dunha baliza e o espazo circundante. Nesa mesma lámina tamén figurarán tres recortes do mapa do espazo onde se situa a baliza con tres controis disitintos, Soamente un deles se corresponde coa colocación da baliza fotografiada.

O corredor deberá facer o percorrido inidicado anotando en cada control o código para comprobar o paso e ademais contestar a cal dos tres recortes do mapa se corresponde á colocación da baliza que aparece na foto.