COMPETICIÓNS 1X1

Utilizando os percorridos anteriores faremos competicións 1 contra 1 de forma que un dos competidores sae do inicio e o contrario sae da meta e fará o percorrido en dirección contraria. Debemos cambiar a orientación das letras ou o Norte para que sexa fácil orientarse.

Os percorridos tamén se poden facer en espello, coa mesma saída e a mesma meta, un pola dereia e o otro pola esquerda, Do mesmo xeito que nos exercicios anteriores outra parella controla que fagan o percorrido correctamente.