Actividades Educaplay

Realiza unha tarefa das tipoloxías propotas en Educaplay e compartea a través da aula virtual do curso