Realiza unha presentación interactiva

  • Elixe un tema 
  • Selecciona as fontes ou recursos a implementar na túa presenatción (vídeos, audios, material visual, enlaces web...)
  • Cunha das ferramentas propostas con anterioridade realiza unha breve presentación interactiva