Esquema de tema

  • Educar na revolución dixital

  • Localizar, xestionar, transformar e comunicar coas TAC: recursos e ferramentas dixitais para as áreas humanísticas e sociais

  • Estratexias de aprendizaxe e ferramentas TAC. Creación de contidos

  • Interactividade na dinámica de ensino-aprendizaxe