Esquema de tema

  • 1ª Sesión: Xoves 1 de febreiro, de 16:00 a 20:00 h

  • 2ª Sesión: Xoves 8 de febreiro, de 16:00 a 20:00 h

  • 3ª Sesión: NON PRESENCIAL

  • 4ª Sesión: Mércores 21 de febreiro, de 16:00 a 20:00 h

  • 5ª Sesión: Xoves 1 de marzo, de 16:00 a 20:00 h