P1801034 Recursos e ferramentas dixitais para a aprendizaxe nas áreas humanísticas e sociais: Todos os participantes

Filtros

Estratexias de aprendizaxe e ferramentas TAC. Creación de contidos

Tarefa Tarefa Crea unha escena de realidade aumentada

Tarefa Tarefa Realiza unha presentación interactiva

Tarefa Tarefa Crea unha breve narración dixital

Interactividade na dinámica de ensino-aprendizaxe

Tarefa Tarefa Crea unha infografía

Tarefa Tarefa Actividades Educaplay