Curso centrado na liña a: Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias.