Sobre escoitar, falar, ler e escribir para aprender a pensar. Acerca das preguntas verdadeiras e pertinentes, sobre a conversa e a aprendizaxe, sobre a narración e a seducción.
Falamos de educación e de comunicación.