Experimentación con robots para o ámbito educativo.
Curso que se vai desenvolver no CFR de Pontevedra no segundo trimestre do curso 2015-16


Este curso foi creado para que o docente adquira a competencia de poder crear programas funcionais na súa área co programa S4A, según ás suas necesidades.
Tamén experimentará con diferentes kits e tarxetas de sensores que se poden
combinar con S4A e ScratchX.
Curso centrado na liña a: Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias.