Metodoloxías activas e inclusivas

Neste curso poderá accederse á documentación empregada nos cursos e seminarios que forman parte dos PFPP de liña a: Programación desenvolvemento e avaliación de competencias clave