http://cursoscribus.blogspot.com.es
módulo I:aula virtual, encerado dixital I e II
módulo II:Impress,Cal, redes sociais
módulo III: Contidos
móduloIV:Xestión escolar
módulo V: Contornas persoais de aprendizaxe

http://www.edu.xunta.es/platega/
Espazo para compartir documentos, presentacións, audiovisuais e lecturas sobre APRENDER A PENSAR


Unha mirada multidisciplinar aos novos paradigmas e aos novos soportes e finalidades que ten o eido do escrito nestes momentos. A lectura e a escrita son máis complexas hoxendía, quizais máis superficiais, fragmentarias, fugaces... A escola non pode ficar allea a esta realidade social.


Blog, Pdi, edición de imaxe, gravación e edición de video, Lim, Moodle