T.P.R.S. significa Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Desenvolvido inicialmente por Blaine Ray para ensinar español en EEUU, este método baséase na aplicación de principios científicos sobre a adquisición das linguas ao ensino de idiomas, desenvolvendo variadas estratexias e tácticas que melloran os resultados.

Profesora de idiomas, formadora en didáctica dos idiomas e fundadora da primeira escola de TPRS-CI en español. Nas súas formacións axuda a profesores e centros educativos a desenvolver clases de idiomas de alto impacto.