O curso consta de 4 módulos teórico-prácticos a realizar os xoves do mes de outubro de 2018 en horario de 17:00 a 21:00 no CFR de Ourense (16 horas de formación).
Unha vez rematada a parte formativa, todo o alumnado deberá realizar un Proxecto Final de forma individual a entregar no mes seguinte á finalización da formación (9 horas de elaboración).