Obxectivos:

1.Adquirir os coñecementos necesarios sobre a atención á diversidade: a educación inclusiva.

2.Adquirir e estratexias metodolóxicas que favorezan a inclusión de todo o noso alumnado.

3.Coñecer as características das diferentes dificultades de aprendizaxe presentes nas aulas ordinarias.