Obxectivos:

1.Formar ao profesorado no método lean startup para a aceleración de proxectos de empresa.

2.Empregar metodoloxías áxiles de emprendemento adaptadas á contorna dun centro educativo.

3.Fomentar a autonomía, iniciativa e a creatividade do alumnado mediante a realización de dinámicas de grupo e o desenvolvemento dun proxecto de emprendemento empresarial ou social.

Contidos:

1. Método Lean Startup. Crear-medir-aprender.

2. Xeración dun modelo de negocio a través do BMC e modelos de prototipado.

3. Dinámica para traballar a eficiencia nos procesos produtivos.

4. Dinámica para traballar mercado, competencia e creación de prezo.

5. A experiencia de promoción.