Grupo de traballo do IES Río Miño de Rábade sobre cineloxía

Vídeo co resumo do seu traballo: 

Grupo de traballo sobre patios dinámicos e espazos inclusivos.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Os principais obxectivos que fundamentan o noso interese por realizar o grupo de traballo son:
1. Coñecer e profundidade o funcionamento dos programas multimedia para realizar actividades adaptadas para o noso alumnado.
2. Actualizar a nosa metodoloxía de traballo ao introducirmos novos recursos educativos e tecnolóxicos motivadores para o noso alumnado.
3. Ampliar os nosos coñecementos nas TIC para sermos quen de usalas na práctica docente diaria.
4. Elaborar actividades educativas baseadas en materiais multimedia atractivos para o noso alumnado.
Espazo para o desenvolvemento do grupo de traballo do CEIP Rosalía de Castro (Bóveda)
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.