Fabricar,encardenar e arquivar papeis de xeito artesanal con materiais reciclados e manexar diferentes ferramentas TIC para os procesos de impresión e estampación.

Desenvolver motores de aprendizaxe de recursos e ferramentas para que o profesorado potencie a competencia dixital do alumnado como instrumento de expresión,comunicación e creación


Uso dos instrumentos tecnolóxicos e audiovisuais como medio de expresión artística.

Observación, exploración e produción de obras artísticas empregando as novas tecnoloxías.

Produción de recursos didácticos para a aula.

O desenvolvemento na aula de proxectos interdisciplinares /globalizados.

Obradoiro de animación STOP MOTION

Relator: Juan Pablo Etcheverry.