Esquema de tema

 • Presentación Xornadas

  2 de xuño de 2017
  (17:00 h - 17:30 h)
  iconoPresentación "Unha longa viaxe na procura dunha escola de cores".


  • Presentación das xornadas.
  • Unha viaxe na procura dunha escola inclusiva.
  • Un proxecto de centro.
  • Reflexións sobre a diversidade escolar e a dinámica dos centros.
  • A formación como motor de cambio.

  relator

   

  Relatora: LUCÍA RUIZ CASAL (Licenciada en Psicopedagoxía e orientadora do CEIP Francisco Vales Villamarín – Betanzos).

  DOCUMENTACIÓN


 • Masculinidades e diversidade

  2 de xuño de 2017
  (17:30 h - 18:45 h)
  iconoRelatorio "Masculinidades e diversidade".


  • Desenvolvemento do traballo de intervención-innovación educativa no marco da igualdade.
  • Aprevención da violencia machista na escola.
  • A mellora das relacións de paz e a aprendizaxe do coidado para os homes.
  • Presentación do Proxecto Ulises.
  • Estratexias de acción e investigación.

  relator

   

  Relatora: ERICK PESCADOR ALBIACH (Sociólogo e sexólogo. Especialista en xénero, masculinidades e prevención das violencias machistas. Psicoterapeuta de orientación humanista).

  DOCUMENTACIÓN


 • Cociñando a igualdade, compartindo as diferenzas

  2 de xuño de 2017
  (19:15 h - 20:45 h)

  iconoRelatorio "Cociñando a igualdade, compartindo as diferenzas".

  • Concienciando ao alumnado das vantaxes que supón ser diferente, da riqueza que achega, e da importancia de respectar e ser respectado.
  • Establecemento de relacións equitativas.
  • Responsabilidade social no alumnado.
  • Percepción da realidade a partir do principio de igualdade.

  relator

   

  Relatora: MARIAN LÓPEZ ROMALDE (Orientadora e directora do CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira de Ferrol)

  DOCUMENTACIÓN

 • E ti, sabes ler...publicidade?

  3 de xuño de 2017
  (10:00 h - 12:00 h)
  iconoRelatorio: "E ti, sabes ler publicidade?".


  • Concepto de lectura e lector na sociedade actual.
  • Lectura competente e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación.
  • Interpretación das mensaxes publicitarias.
  • Pautas de análise para aplicar aos anuncios de hoxe en día.
  • Estereotipos de xénero nas mensaxes publicitarias.
  • Recursos e estratexias para traballar a publicidade nas aulas.
  • Experiencia de traballo coa publicidade dende a biblioteca do IES de Curtis.

  relator

   

  Relatoras: MARÍA SANCHEZ MANTEIGA (Profesora de Lingua Castelá e Literatura no IES de Curtis) e Mª BEGOÑA CENTOIRA BELLO (Profesora de Lingua Galega e Literatura no IES de Curtis)

  DOCUMENTACIÓN


 • Coeducación en acción

  3 de xuño de 2017
  (12:30 h - 13:30 h)
  iconoPresentación "Coeducación en acción".


  • Definición de coeducación.
  • Coeducación na aula.
  • Análise de dinámicas de centros educativos.
  • Análise de materiais de aula.
  • Recursos e estratexias para levar a igualdade á aula.
  • Experiencia coeducativa de aula en Secundaria.

  relator

   

  Relatora: MARIÁN MORENO LLANEZA (Profesora de L. Castelá e Literatura no IES Emilio Alarcos de Xixón)

  DOCUMENTACIÓN


 • Bruxas, princesas e outras mulleres

  3 de xuño de 2017
  (16:00 h - 17:00 h)
  iconoRelatorio: "Bruxas, princesas e outras mulleres".


  • A muller sobre o papel.
  • Percorrido pola representación gráfica da muller sobre o papel, especialmente na literatura de ficción.
  • Representación da muller segundo o contexto, o público destinario e outros factores arraigados na sociedade.
  • Análise de imaxes ao longo da historia da ilustración.
  • A representación da muller na obra da propia ilustradora.

  relator

   

  Relatora: NOEMÍ LÓPEZ VÁZQUEZ (Ilustradora, deseñadora gráfica e debuxante de animación)

  DOCUMENTACIÓN


 • Quen quere ser feminista?

  3 de xuño de 2017
  (16:00 h - 17:00 h)
  iconoRelatorio: "Quen quere ser feminista?".


  • Aprendendo a ser feminista.
  • A construcción dunha obra literaria propia.
  • Quen é a muller subterránea.
  • Os escritores na prensa e nos medios.
  • O escritor como heroe e a escritora como muller obxecto.
  • A mirada do escritor sobre as mulleres escritoras.
  • O síndrome da impostora. A voz pública das mulleres.
  • A ausencia dunha xenealoxía propia.
  • Biblioteca de mulleres.

  relator

   

  Relatora: CARMEN GUTIÉRREZ DE LA CUEVA (Licenciada en Xornalismo e posgraduada en Literatura Comparada, directora da editorial feminista La señora Dalloway e autora do libro Mamá, quiero ser feminista)

  DOCUMENTACIÓN