Espazo no que se vai compartir información, documentación e outras aportacións relacionadas coa xestión dos cursos:"Actualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes".

O presente espazo ten como obxecto, crear un foro común para dar resoposta ás necesidades que os ponentes, implicados no desenvolvemento do Curso de Actualización de Ferramentas Tecnolóxicas para Docentes, requiran.