Módulo: Procesos de Venda

Este módulo está asociado á Unidade de Competencia "Realizar a venda de produtos e/ou servizos a través dos diferentes canales de comercialización. Os contidos curriculares distribuense nas seguintes unidades didácticas:

Unidade 1. Necesidades e comportamento do consumidor

Unidade 2. Comunicación nas relacións comerciais

Unidade 3. A venda persoal: obxecións e peche

Unidade 4. Documentación comercial

Unidade 5. Precio de venda e xestión de cobros

Unidade 6. Formalización de contratos

Unidade 7. Comunicación escrita e correspondencia comercial